Badanie: Jak mężczyźni dbają o higienę intymną i profilaktykę nowotworową?

Z badania przeprowadzonego wśród mężczyzn wynika, że niemal co piąty nie widzi potrzeby dbania o miejsca intymne, a aż 41 proc. nie wie, do lekarza jakiej specjalizacji należy się udać w przypadku dolegliwości narządów płciowych. Alarmująca jest niska świadomość mężczyzn odnośnie profilaktyki raka jąder. Aż 68 proc. z nich nie wie, w jakim celu przeprowadza się samobadanie tej części ciała, a 63 proc. nie ma wiedzy jak je prawidłowo wykonać.

Higiena intymna oraz profilaktyka raka jąder wciąż postrzegane są przez wielu mężczyzn w Polsce jako tematy tabu. Tymczasem dbanie o męskie okolice intymne, uwzględniające prawidłową pielęgnację, regularne samobadanie jąder, jak i wizyty  i badania profilaktyczne u urologa są kluczowe w profilaktyce infekcji intymnych i wczesnego wykrywania raka jąder czy prostaty. Budowanie świadomości wśród mężczyzn odnośnie prawidłowej higieny okolic intymnych i profilaktyki nowotworowej to temat bliski twórcom marki TRUE men skin care, która pod patronatem Fundacji Kochasz Dopilnuj, realizującej akcję #BadajJajka, zleciła badanie dot. wspomnianych zagadnień. Co z niego wynika?

Higiena intymna i jej rola w profilaktyce infekcji okiem mężczyzn

Zgodnie z wynikami badania opracowanego na zlecenie TRUE men skin care, niemal co piąty ankietowany mężczyzna nie widzi potrzeby dbania o miejsca intymne. Panowie, którzy na co dzień pielęgnują narządy płciowe, w większości nie używają w tym celu specjalnych kosmetyków, jak żele do higieny intymnej dla mężczyzn. Sięga po nie średnio co trzeci respondent badania. Podobna grupa ankietowanych wskazuje używanie specjalnych kosmetyków jako jeden ze sposobów zapobiegania infekcjom okolic intymnych – choć nie jest to sposób najpopularniejszy wśród ankietowanych. Większość, bo aż 45 proc. badanych, nosi na co dzień bieliznę z naturalnych materiałów, a 41 proc. ankietowanych ogranicza ryzykowne zachowania seksualne oraz unika noszenia obcisłych ubrań.

– Prawidłowa higiena narządów płciowych jest jednym z głównych sposobów ochrony przed infekcjami. Chcemy mówić więcej zarówno o tym, jak i konieczności profilaktyki raka jąder. Chcemy normalizować temat troski o miejsca intymne mężczyzn. Dlatego też angażujemy się na co dzień w akcję #BadajJajka Fundacji Kochasz Dopilnuj. Jednym z naszych działań jest zamieszczenie instruktażu dot. samobadania jąder na opakowaniu żelu do higieny intymnej stworzonego wspólnie z Piotrem Czaykowski, który równocześnie jest jednym z ambasadorów akcji #BadajJajka tłumaczy Maciej Adamaszek, twórca TRUE men skin care i prezes zarządu FerrumLabs S.A.

Podcast „Podróż do męskości” z MACIEJEM ADAMASZKIEM

Maciej Adamaszek mógłby skupić się tylko na sprzedaży kosmetyków dla mężczyzn, których jest twórcą. Ale on woli pójść nie tylko jeden krok dalej, a kilka. Promując produkt porusza ważne i trudne tematy dla mężczyzn.

Ciąg dalszy tekstu znajdziesz poniżej zajawki materiału

Czy mężczyźni wiedzą, co robić w przypadku dolegliwości okolic intymnych?

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w okolicach intymnych czy w kroczu, a także poczucia dyskomfortu w podbrzuszu lub przy oddawaniu moczu, mężczyźni powinni jak najszybciej zgłosić się do urologa. Nie jest to jednak dla ankietowanych tak oczywiste. Aż 41 proc. z nich nie wie do lekarza jakiej specjalizacji należy udać się w przypadku wymienionych dolegliwości. Przy czym najmniejszą świadomością w tym zakresie wykazują się przedstawiciele najmłodszych grup wiekowych: 18-24 lata oraz 25-34 lata. Kolejno 43 i 42 proc. z nich nie zna specjalizacji lekarza, który pomoże im w przypadku problemów z narządami płciowymi. Najbardziej świadomi są z kolei mężczyźni powyżej 55 roku życia – jedynie 22 proc. ankietowanych z tej grupy nie wie, że w razie dolegliwości muszą zgłosić się do urologa.

Świadomość mężczyzn w kontekście profilaktyki raka jąder

Mężczyźni powinni zacząć wykonywać regularne, comiesięczne samobadanie jąder już około 15. roku życia. Jednak aż 43 proc. ankietowanych w wieku 18-24 i 46 proc. w wieku 25-34 lata przyznało, że nie bada się regularnie. Ponadto, we wskazanych grupach wiekowych, co 5. mężczyzna nie był w ogóle świadomy konieczności profilaktycznego samobadania jąder. Biorąc pod uwagę udział wszystkich ankietowanych, wyniki raportu są alarmujące – 68 proc. mężczyzn nie posiada wiedzy nt. celu profilaktycznych badań jąder.

Jak natomiast przedstawiają się wyniki, jeżeli chodzi o wiedzę na temat tego, jak przeprowadzić samobadanie? Aż 63 proc. ankietowanych nie jest świadomych jego poprawnego wykonania, a największą wiedzę posiadają mężczyźni po 55 roku życia. Jednak należy zauważyć, że rak jąder to wyłącznie choroba ludzi młodych (15-35 lat) i mężczyznom w wieku 55+ profilaktyka w tym zakresie nie jest już potrzebna.

– Rak jądra jest najczęstszym nowotworem złośliwym w grupie 20-40 latków, a więc bardzo młodych ludzi. Jest to nowotwór o dużym stopniu złośliwości, szybko dający przerzuty, jednak również bardzo wrażliwy na chemioterapię. Dlatego nawet w zaawansowanych stadiach udaje się wyleczyć ok 73-96% pacjentów, jednak rokowanie zależy rozległości choroby i spada wraz z liczbą i wielkością przerzutów oraz wzrostem poziomu markerów nowotworowych. Dlatego tak ważne jest rozpoznanie choroby w pierwszym stadium, kiedy nowotwór jest ograniczony do jądra – wówczas szanse na pełne wyleczenie wynoszą 98%. Pacjenci z bardziej zaawansowanym rakiem jądra też z reguły wychodzą z choroby (co może zaświadczyć wielu moich byłych pacjentów), jednak leczenie znacznie pogarsza komfort życia. Dlatego warto rozpoznawać raka jądra wcześnie. Wówczas leczenie sprowadza się po prostu do usunięcia chorego jądra. A jedyną pewną metodą jest samobadanie – czyli samodzielna regularna kontrola jąder, najlepiej raz w miesiącu, po prysznicu — tłumaczy dr n. med. Tomasz Sarosiek, onkolog współpracujący z Fundacją Kochasz Dopilnuj oraz przy kampanii społecznej #BadajJajka.

A co z profilaktyką raka prostaty?

Polska jest jedynym krajem w Unii Europejskiej, w którym śmiertelność wywołana rakiem prostaty w ostatnich latach wzrosła. Tymczasem choroba ta wcale nie musi skończyć się zgonem – kluczowa jest jednak profilaktyka oraz wczesna diagnostyka. Mimo to, według badania zleconego przez TRUE men skin care, świadomość w zakresie profilaktyki tego nowotworu, jest dużo większa niż w przypadku raka jąder.

W ogólnym ujęciu, mężczyźni wiedzą, od kiedy należy regularnie dbać prostatę i sprawdzać wskaźnik PSA z krwi. Zdecydowana większość ankietowanych wskazała jako odpowiedź 40. rok życia (66 proc. respondentów), choć co 4. respondent twierdzi, że badanie należy przeprowadzić, dopiero gdy pojawią się problemy z oddawaniem moczu.

Ponownie, niepokojący jest jednak w tym kontekście brak świadomości nt. profilaktyki wśród młodych mężczyzn. O tym, że należy regularnie badać prostatę począwszy od 40. roku życia wie jedynie co 3. przedstawiciel grupy wiekowej 18-24 lata.

Niska świadomość społeczna i niechęć mężczyzn do wykonywania profilaktycznych badań sprawia, że w Polsce śmiertelność z powodu raka prostaty jest wyższa niż europejska średnia. Wbrew powszechnemu przekonaniu nowotworu nie atakują wyłącznie osób starszych, a w przypadku wykrycia raka prostaty we wczesnym etapie daje nawet 90 proc. skuteczności wyleczenia. Natomiast rak jądra jest w 100 proc. wyleczalny pod warunkiem, że zostanie wykryty odpowiednio wcześnie. Dlatego też mamy nadzieję, że kampania #BadajJajka i wszystkie akcje, które organizujemy, przekonają panów, jak ważna jest profilaktyka – komentuje Małgorzata Lakowska, członkini zarządu Fundacji Kochasz Dopilnuj.

Raport z badania dotyczącego profilaktyki nowotworowej i higieny intymnej mężczyzn, przygotowany na zlecenie TRUE men skin care, wskazuje na stosunkowo niską świadomość polskich mężczyzn dotyczącą profilaktyki nowotworowej, co podkreśla pilną potrzebę edukacji w tym zakresie. Równie ważna jest odpowiednia higiena intymna, którą ignoruje niemal co piąty mężczyzna. Specjalne kosmetyki do higieny intymnej mogą nie tylko poprawić higienę, ale również zachęcić do troski o swoje ciało i zdrowie. Podnoszenie świadomości na temat profilaktyki nowotworów oraz promowanie dbałości o higienę intymną to kluczowe kroki w kierunku lepszego zdrowia mężczyzn.

O raporcie

Raport nt. profilaktyki raka jąder, prostaty oraz higieny intymnej mężczyzn. Badanie przeprowadzone zostało na zlecenie TRUE men skin care na panelu Ariadna w dniach 9 – 12 lutego 2024 roku. Próba ogólnopolska losowo-kwotowa [min.] N=1015 osób w wieku od 18 lat wzwyż – z następującym wyszczególnieniem mężczyzn. Kwoty dobrano wg reprezentacji w populacji dla płci, wieku i wielkości miejscowości zamieszkania. Metoda: CAWI.

O marce                                    

TRUE men skin care to polska marka męskich kosmetyków, zapewniająca zaawansowaną ochronę przed starzeniem się skóry i negatywnym wpływem zanieczyszczeń środowiska. Brand został wyróżniony Złotą Perłą Rynku Kosmetycznego w kategorii „Kosmetyki Pielęgnacyjne dla Mężczyzn”. W produktach true™ znajdują się wysokiej jakości składniki, które w zdecydowanej przewadze są naturalne, ale są także wzbogacone o składniki będące efektami biotechnologicznego hi–tech. Produkty true™ men skin care są dostępne w sprzedaży w Polsce, Niemczech, Austrii, Hiszpanii czy Francji. Więcej informacji na temat marki można znaleźć na stronie truemenskincare.com.

materiał prasowy